Skärgårdens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ som bedrivit förskoleverksamhet sedan 1993. Ryggraden i vår pedagogik är Maria Montessoris metoder. Vi är 2 avdelningar 1-6 år, en småbarnsavdelning och en syskonavdelning.

 

Vår vision – lära för hållbar utveckling

Hos oss ska barnen få trygghet och en god självkänsla, där respekt för medmänniskor och vår natur utvecklas, med hjälp av lek, upplevelser och nyfikenhet i ett montessoriskt lärande (vi är en del i ett större sammanhang där allt är beroende av vartannat).

Friluftsfrämjandet

All personal har gått Friluftsfrämjandets grundutbildning. Förskolan är ackrediterad förskola i Friluftsfrämjandet och personalen får fortlöpande vidareutbildning i ämnet.


Montessori

Det allmänna målet i Montessoripedagogiken är att hjälpa barnet att utveckla sig till en självständig personlighet.


Grönflagg

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta
med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift.


Hållbar utveckling

Skärgårdens Montessoriförskola bedriver ett långsiktigt pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola för hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.