Mulle, Knytte och Knoppis

I friluftsfrämjandets regi har vi Mulle-, Knytte- och Knoppskola cirka åtta fredagar per termin.
Mullebarnen, 4-6 åringarna, går till ”Mulleskogen”, Knyttebarnen 3-4 åringarna går till ”Knytteskogen” och Knoppbarnen 1-3 år går till ”Knoppisskogen”.


Under dessa förmiddagar får barnen lära sig om naturen och att vårda den. Vi har samling, lekar, går på ”upptäcktsfärd”, äter vår matsäck och så kommer förstås Mulle, Knytte nyckelpiga och Knoppis och  hälsar på ibland.

 

Friluftsfrämjandet