”Skola för hållbar utveckling” syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.

Hållbar Utveckling

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är en nationell utmärkelse som tillkom
2005 och ersatte det tidigare utmärkelsen Miljöskola. Sedan oktober 2008 är det
Skolverket som ansvarar för utmärkelsen.

”Skola för hållbar utveckling” syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det
pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.

För att erhålla utmärkelsen krävs att verksamheten, uppfyller tio kriterier samt att
man avger en intresseanmälan och lämnar en ansökan.
Kriterierna är uppdelade i två områden: pedagogisk ledning och pedagogiskt
arbete.

 

 

Vi har fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”
Så här lyder motiveringen:

Skärgårdens Montessoriförskola bedriver ett långsiktigt pedagogiskt arbete med inriktning
mot förskola för hållbar utveckling.
Några exempel som vi särskilt vill lyfta fram på hur Skärgårdens Montessoriförskola idag
arbetar med hållbar utveckling:

  • Det pedagogiska arbetet på förskolan bedrivs bl.a. genom teman som skiftar från
   termin till termin. Ett exempel på ett aktuellt sådant temaarbete är Barn i andra
   länder. Temaarbetet ger barnen ett helhetsperspektiv på omvärlden samtidigt som
   det innebär ett sätt att introducera barnen till ett ämnesövergripande perspektiv som
   är en bärande princip i lärande för hållbar utveckling.
  • På Skärgårdens Montessoriförskola arbetar man systematiskt med skolans
   värdegrund och uppdrag utifrån läroplan och kursplaner. I verksamhetens
   kvalitetsredovisning konkretiseras mål, metoder och resultat av detta arbete.
   Förskolan åstadkommer härigenom en tydlig dokumentation och ett synliggörande
   av sitt arbete med läroplanen utifrån sin hållbar utvecklings profil.
  • Arbetet på Skärgårdens Montessoriförskola grundas i ett medvetet pedagogiskt
   förhållningssätt till den fysiska miljöns, såväl inomhus som utomhus, betydelse för
   barnens lärande aktiviteter. Utomhuspedagogik med fokus på såväl motorik som
   miljömedvetenhet. Förskolan arbetar aktivt med att fördjupa barns och elevers
   delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Barnen är delaktiga i arbetet med
   källsortering, kompostering, odling och djurskötsel. Härigenom fördjupas den
   sociala dimensionen av begreppet hållbar utveckling i förskolans verksamhet