Eftersom vi har skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” har vi valt att fokusera på tre mål utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv. De tre målen är ”Kretslopp”, ”Hälsa” samt ”Vår kultur och andra länders kulturer”.

Arbetsplan 2017-2018

Klicka på länken för att se vår arbetsplan:

ARBETSPLAN 2017-2018