Vad roligt att du är intresserad av oss. Detta ska ni läsa som har fått besked om att ni eventuellt får plats hos oss. Klicka på länken längst ner på sidan och bekräfta att ni har läst punkterna.

Ny på förskolan

Checklista för nya föräldrar

  • Föräldrakooperativet Skärgårdens Montessoriförening är en ekonomisk förening som bedriver verksamhet för barn mellan 1 och 6 år.
  • Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på föreningsstämman.
  • Föreningen är ansluten till Svenska Montessoriförbundet och bedriver förskoleverksamheter enligt Montessoripedagogiken.
  • Medlemsavgiften är ca 300 kronor/år (justeras årligen efter Svenska Montessoriförbundets medlemsavgift). Medlemskap är obligatoriskt när barnet är inskrivet. Som medlem erhåller man Montessoritidningen fyra gånger/år.
  • Vid inträde i Föräldrakooperativet Skärgårdens Montessoriförening ska en medlemsinsats om 600 kr/ familj betalas. Denna summa återfås i juli året efter utträde ur föreningen.
  • Förskoleavgiften erläggs utifrån kommunens regelverk om maxtaxa – månadsvis i förskott – och ska vara föreningen tillhanda den sista bankdagen i månaden.
  • Samtliga avgifter betalas in till föreningens bankgiro: 5896-5773.
  • Om betalning inte skett enligt given rutin, utfaller en lagstadgad påminnelseavgift på 50kr. Betalningsskyldig har då 8 dagar att betala, därefter utfaller ytterligare påminnelseavgift. Styrelsen har rätt att utesluta medlem ur föreningen om man uteblir med betalningen mer än en månad.
  • Föreningen tillämpar två månaders uppsägning, som skall ske skriftligen till styrelsen. Månadsavgiften skall erläggas under uppsägningstiden oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.
  • Föreningens medlemmar ansvarar för städningen av förskolan. Varje familj städar lokalen (Snäckan eller Musslan) vid ca 4-5 tillfällen/kvartal. Utöver detta ingår att delta vid två storstädningar/år då en förälder från varje familj ska delta.
  • Vi har även en utefixardag på våren då alla medlemmar deltar och gör vår gård fin.
  • Alla medlemmar skall delta aktivt i någon av föreningens arbetsgrupper/utskott.
  • Personalen på förskolan har två gemensamma fortbildningsdagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd.
  • Förskolan håller stängt tre veckor under sommaren, vecka 29,30,31.
  • Förskolan har stängt alla helgdagar samt Trettondag- midsommar- jul- nyårs- och pingstaftnar.
  • Förskolans öppettider är 06.45 – 17.15.
  • Vid personalmöten stänger förskolan 16.15.
  • Måltider serveras på följande tider: Frukostbuffén är framdukad 07.00 – 08.00, Lunch 11.00 – 11.45, Mellanmål 13.45 – 14.30
  • Vi är tacksamma om hämtning sker mellan måltiderna (se tider ovan).
  • Vid sjukdom skall barnet vara hemma även om barnet ”bara” är smittbärare. Barnet bedöms efter allmäntillstånd. Barnet skall ha minst en feberfri dag innan det återvänder till förskolan efter sjukdom. Vi följer råden som www.1177.se ger.
  • Vid kräksjuka ska barnet (och syskon) hållas hemma tills det gått 48 timmar efter att barnet har börjat äta normalt igen.
  • Vid sjukdom ringer man förskolan så fort som möjligt, tel. Musslan: 0455-154 55, Snäckan: 0455 227 29, Mobilen: 0722-501455
  • Föreningen har medlemsmöten två gånger per termin, där föreningens angelägenheter diskuteras och där en förälder från varje familj skall närvara. Förhinder meddelas till ordförande.
  • En gång per år har föreningen årsstämma där alla medlemmar (en per familj) ska delta.
  • Viktiga meddelanden återfinns på whiteboarden i hallen på förskolan, på medlemmarnas whiteboard mellan avdelningarna och på hemsidan.
  • Som ny medlem i föreningen kommer du/ni att få en fadderfamilj som visar dig/er tillrätta i föreningen och på förskolan, samt svarar på frågor. Du/ni kan också alltid vända dig/er till personalen och givetvis till alla i styrelsen om du/ni behöver ha hjälp!
  • Som ny medlem ska föreningens stadgar har lästs igenom.

Klicka här och bekräfta att ni läst ovanstående punkter

 

 

 

Utskriftsversion:

Välkommen till Skärgårdensmontessoriförskola – checklista för nya medlemmar_rev 2013 pdf