All personal som arbetar med Knoppis, Knytte och Mulle har gått Friluftsfrämjandets grundutbildning. Förskolan är ackrediterad förskola i Friluftsfrämjandet och personalen får fortlöpande vidareutbildning i ämnet.

Personal våren 2018

 

Snäckan, småbarnsavdelningen

  • Carolina Åberg – Förskollärare och Montessorilärare
  • Sara Mark – Förskollärare och Montessorilärare
  • Ida Nordström- Förskollärare
  • Jennie Gamelius- Barnskötare

 

 

Musslan, syskonavdelningen

  • Maria Petersson – Montessorilärare, förskolechef
  • Jenny Persson- Förskollärare och Montessorilärare
  • Therese Andersson – Förskollärare
  • Christina Carlsson – Montessorilärare
  • Maria Claesson – köket och i barngruppen på fredagar
  • Frida Frisk – Barnskötare

 

 

Personalens mål med arbetet på förskolan

  • Vårt huvudmål är att barnet skall känna sig tryggt i en stimulerande miljö.
  • Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar barnen.
  • Vi vuxna ska vara bra förebilder som barnen kan lita på.
  • Alla barn ska trivas på vår förskola. De ska känna sig hemma, respekterade och som en del av gruppen.
  • Barnen ska få en sund känsla för egenvärde och självtillit.
  • Det ska vara roligt att vara på förskolan.

 

Läs gärna vår personalpolicy

Personalpolicy

 

Friluftsfrämjandet

All personal som arbetar med Knoppis, Knytte och Mulle har gått Friluftsfrämjandets grundutbildning. Förskolan är ackrediterad förskola i Friluftsfrämjandet och personalen får fortlöpande vidareutbildning i ämnet.

 

Personalen

Personalen har hand om den pedagogiska verksamheten, inför varje termin genomförs en planeringsdag för grovplanering.
Varje vecka genomförs barnfri planeringstid. Den tiden används till personalmöten, enskild planering, föräldramöten, föräldrasamtal, utvärdering etc.

2 studiedagar/termin har personal för kompletteringsutbildning.

Personalen har även 1 gemensam studiedag/termin då förskolan stänger.

 

Kontakta oss

Är du intresserad av en praktikplats eller vill lämna in ditt CV, Klicka på kontakta oss nedan och berätta vem du är!

Kontakta oss